Polityka prywatności

Użytkownik pozostawiając odwołanie, aplikację w serwisie https://barberstyle.pl (dalej również jako strona), zakładając konto i / lub wyrażając zgodę na ofertę w serwisie, akceptuje niniejszą Zgoda na przetwarzanie dane osobiste.

Użytkownik, działając swobodnie, z własnej woli i w swoim interesie, potwierdzając swoją zdolność do czynności prawnych, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji, jak i bez nich w celu obsługi napływających wniosków osób fizycznych (użytkowników ) w celu konsultacji, przesyłania komentarzy osobom (użytkownikom); analityka działań osoby (użytkownika) w serwisie i funkcjonowania serwisu; wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy ofertowej zaakceptowanej przez użytkownika w serwisie. Uwzględnia się, że:

  1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich następujących danych osobowych:
    Pełne imię i nazwisko; numery telefonów kontaktowych; adresy e-mail; miejsce pracy i zajmowane stanowisko; adres; informacje lokalne; typ, wersja, język systemu operacyjnego, przeglądarka; rodzaj urządzenia i rozdzielczość jego ekranu; strony otwierane przez użytkownika; adres IP.
  2. Przetwarzanie moich danych osobowych może obejmować następujące czynności:
    zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie.

Zgoda ta może zostać cofnięta poprzez przesłanie podmiotowi danych osobowych (użytkownikowi) lub jego przedstawicielowi pisemnego oświadczenia na adres e-mail: info@barberstyle.pl.

Zgoda ta udzielana jest na czas nieokreślony i obowiązuje przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Żądania dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: info@barberstyle.pl.